Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2013

ultrafioletowelzy
07:58
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viajdeg jdeg
ultrafioletowelzy
07:58
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.

     
— Charles Bukowski
ultrafioletowelzy
07:58
4181 df8f 500
Reposted fromzjadlabymcie zjadlabymcie viapamparejra pamparejra
ultrafioletowelzy
07:57
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viapamparejra pamparejra
ultrafioletowelzy
07:57
Powiedz mi, czego dokładnie chcesz, a ja szczegółowo wytłumaczę ci, dlaczego tego nie dostaniesz.
— GTA V czyli całe życie w jednym cytacie
Reposted fromdilemma dilemma viapamparejra pamparejra
ultrafioletowelzy
07:55
Jako dziecko bardzo zmartwiłam się odkryciem, że mamy tylko jedno życie. Chciałam to sobie wynagrodzić zwielokrotniając doświadczenie.
— Anais Nin, Dzienniki
Reposted fromneti-neti neti-neti viajdeg jdeg
ultrafioletowelzy
07:53
Dlaczego osoby, które są dla nas całym światem, potrafią tak podle ranić każdego dnia? 
— zniszczyłeś mnie do końca.
ultrafioletowelzy
07:53
9801 ba7c
Reposted fromallana allana viajustmadd justmadd
ultrafioletowelzy
07:53
1150 b95a
Reposted fromelskede elskede viakomplikacja komplikacja
ultrafioletowelzy
07:52
Kobieta wybaczy Ci wszystko oprócz tego, że jej nie kochasz.
— Alfred de Musset
Reposted fromizvi izvi vialappelduvide lappelduvide

September 15 2013

ultrafioletowelzy
21:15
Jak często znajduje się kogoś, czyje usta idealnie pasują do twoich? Powiem wam jak często - tylko raz w życiu. Na świecie jest wielu miłych ludzi, w których można się zakochać. Ale jest tylko jedna osoba, której usta idealnie pasują do twoich.
— T.Parsons
ultrafioletowelzy
21:15
Boże pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies.
— S@motność w sieci
Reposted fromtillbaka tillbaka vianezavisan nezavisan
ultrafioletowelzy
21:15
2646 c06c
Reposted frommysirka mysirka viaOlaga Olaga
ultrafioletowelzy
21:15
KURWICA MNIE BIERZE JAK PATRZE NA TAKICH BEZMÓZGOWCÓW. 
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viaOlaga Olaga
ultrafioletowelzy
21:12
Play fullscreen
Jesteś ogniem, wodą, powietrzem ziemią..
Reposted fromhappy25 happy25 viaOlaga Olaga
ultrafioletowelzy
21:12
Play fullscreen
Musimy iść, musimy umrzeć.
Nie możemy żyć i nie ma nic i nie ma uciec dokąd.
Reposted frombadblood badblood viaOlaga Olaga
ultrafioletowelzy
21:12
..bo nie poznaliśmy się po to, by o sobie zapominać
www.losemyself.blog.onet.pl
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj vianezavisan nezavisan
ultrafioletowelzy
21:12
zbudować nową osobowość można tylko na gruzach starej.

— Kazimierz Dąbowski, psychiatra
Reposted fromkyte kyte vianezavisan nezavisan
ultrafioletowelzy
21:09
hello september, hello school
— i hate both of you..
Reposted fromlistlessness listlessness vianezavisan nezavisan
ultrafioletowelzy
21:09
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś? 
Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl