Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2013

ultrafioletowelzy
08:35
Wszystko to co słyszymy przed "ale" jest nieważne.
— Benjen Stark
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamadda madda
ultrafioletowelzy
08:35
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamadda madda
ultrafioletowelzy
08:35
0541 6689
Reposted fromrisky risky viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
ultrafioletowelzy
08:34
Ci, którzy odchodzą pierwsi, mają dużo lepiej.  Ci, którzy zostają, muszą być bardzo silni, żeby przeżyć samotność.
— Anna Ficner-Ogonowska - ' Zgoda na szczęście '
ultrafioletowelzy
08:34
Teraz się baw i korzystaj z życia a potem się stykniemy i weźmiemy ślub.
— 24.10.2013 / mów mi tak częściej.
ultrafioletowelzy
08:34

Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.

Reposted fromextract extract viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
ultrafioletowelzy
08:31
Wziąłbym łyka i o nic nie pytał
Pocałowałbym cię w usta, by poczuć smak życia
Odwrócił się, przyłożył sobie lufę do skroni
Gdyby miało nie być jutra tak właśnie bym zrobił
— Pezet
ultrafioletowelzy
08:31
Nie umiem ostatnio z nikim rozmawiać. Nawet z Tobą. 
— Szczególnie z Tobą.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viaparadoks paradoks
ultrafioletowelzy
08:31
4369 b476
Reposted fromrisky risky viaparadoks paradoks
ultrafioletowelzy
08:21
ultrafioletowelzy
08:21
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
ultrafioletowelzy
08:21
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
— aspołeczny
ultrafioletowelzy
08:20
9570 967b
zajmiesz się mną?
Reposted frommefir mefir viaEvowe Evowe
ultrafioletowelzy
08:20

Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.

— A Ty mnie niszczysz cholernie.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viaNataly Nataly
ultrafioletowelzy
08:20
- Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. 
- Tak. 
- Nie zostawiłeś adresu. 
- Nie miałem. 
- Mówiłeś, że idziesz po papierosy. 
- Papierosy kupiłem.
— Tadeusz Różewicz "Kartoteka. Kartoteka rozrzucona"
Reposted fromjok jok viaNataly Nataly
ultrafioletowelzy
07:59
Boże mój zmiłuj się nade mną
czemu stworzyłeś mnie
na niepodobieństwo twardych kamieni
— H. Poświatowska
Reposted fromriseme riseme viajdeg jdeg
ultrafioletowelzy
07:59
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacryingangel cryingangel
ultrafioletowelzy
07:59
ultrafioletowelzy
07:59
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viacryingangel cryingangel
ultrafioletowelzy
07:59
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viacryingangel cryingangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl